weixin

办事服务

当前位置 :主页 > 办事服务 > 公告 >

关于暂停压力表类非强制检定业务的公告

作者: huxc 时间: 2020-05-08 16:44 点击:
尊敬的客户:
因近期我院压力表类强制检定业务量剧增,现决定暂停压力表类非强制检定业务的受理,恢复时间另行通知。
给您带来不便,敬请谅解。
 
  
 
 
 
 
                                                                                    金华市质量技术监督检测院
                                    2020年5月8日

金华市质量技术监督检测院